نیروی انتظامی بازوی نظام اسلامی است

 
 

نیروی انتظامی بازوی نظام اسلامی است

 آیت الله نوری همدانی در دیدار با سردار اشتری: حضرت آیت الله نوری همدانی با اشاره به امنیت مثال زدنی جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد که نیروی انتظامی بازوی نظام اسلامی است.