نیروی انتظامی

 
 

آمادگی نیروی انتظامی برای کمک به دولت جهت مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن

فرمانده نیروی انتظامی از آمادگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به دولت جهت مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن خبر داد و همراهی مردم با نیروی انتظامی را به منظور مقابله با توطئه های فرهنگی دشمنان ضروری دانست.