نیروی نظامی

 
 

امام جمعه نیشابور:بسیج یک نیروی نظامی برگرفته از قرآن است

امام جمعه نیشابور گفت: بسیج یک نیروی نظامی برگرفته از قرآن است که بعد از تأسیس، در جنگ و فتنه‌ها یک نیروی آماده مردمی بوده است.