هدایت رهبری

 
 

آیت الله واعظ طبسی: هدایت رهبری و حمایت مردم عامل موفقیت در مذاکرات هسته ای بود

تولیت آستان قدس رضوی به نتایج مذاکرات هسته ای اشاره کرد و آن را حاصل پشتوانه مردمی و بسیج از حرکت مقاومت آمیز در مقابل دشمن دانست و تأکید کرد: آنها می دانند که عامل این پیروزی هدایت مقام معظم رهبری و پشتوانه ملی و بسیج بود.