هدف دشمن در جنگ رسانه‌ای ایجاد اضطراب، یأس و بدبینی در مردم است

 
 

هدف دشمن در جنگ رسانه‌ای ایجاد اضطراب، یأس و بدبینی در مردم است| دعوا و ایجاد تشکیلات موازی با دولت راه اصلاح نیست

رهبر انقلاب با بیان این که انتقادها باید با هدف اصلاح و خیرخواهانه باشند، گفت: بدخواهان ملت ایران به موازات جنگ اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی را نیز در دستور کار خود قرار داده اند.