هدف نهایی خلقت انسان قرب الهی است

 
 

هدف نهایی خلقت انسان قرب الهی است

حجت الاسلام فیض آبادی گفت: خداوند می خواهد شخصیت هایی مانند حضرت مریم(س)، حضرت ابراهیم (ع) و حضرت یوسف (ع) در زمین به وجود آیند و با عبادت به قرب خداوند برسند.