هزار جوان به خاطر مسائل مهریه زندانی هستند

 
 

هزار جوان به خاطر مسائل مهریه زندانی هستند

حضرت آیت الله مکارم شیرازی از زندانی بودن ۴ هزار جوان به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه ابراز تاسف کرد و گفت: تا مادامی که ایسار فرد ثابت نشده نمی توان او را در زندان نگه داشت.