هشدار درباره اقدامات سرویس های جاسوسی

 
 

پروژه‌های جدید رسانه‌ای دشمن علیه مسؤولان نظام/ هشدار درباره اقدامات سرویس های جاسوسی

رییس سازمان اطلاعات سپاه مطرح کرد؛ پروژه‌های جدید رسانه‌ای دشمن علیه مسؤولان نظام/ هشدار درباره اقدامات سرویس های جاسوسی رییس سازمان اطلاعات سپاه با تشریح ابعاد ضدامنیتی اقدامات سرویس‌های جاسوسی بیگانه علیه نظام از پروژه‌های جدید رسانه‌ای دشمن پرده برداشت.