هیاهو و حاشیه ‎سازی‌ها مانع رسیدگی عادلانه به پرونده تخلفات ارزی نشود

 
 

هیاهو و حاشیه ‎سازی‌ها مانع رسیدگی عادلانه به پرونده تخلفات ارزی نشود

رییس قوه قضاییه گفت: مقامات قضایی به پرونده تخلفات ارزی قاطعانه و با عدل و انصاف رسیدگی کنند و حاشیه‎سازی‎ها مانع رسیدگی به این پروند‎ه‎ و بازگشت اموال به بیت‎المال نشود.