واجبات فراموش شده

 
 

ورود به مباحث عرفانی بر اساس قرآن باشد/ در منبرها خواب تعریف نکنید /مسئله ازدواج جوانان هم مانند عزاداری مهم است / واجبات فراموش شده احیا شود

  تاخیر در ساخت مصلی تهران به دلیل توجه به تجملات! رئیس ستاد اقامه نماز کشورگفت:مقام معظم رهبری چندسال است که می گویند مسجد نداریم،شهرک های بسیاری در همین مدت ساخته شدکه مسجد ندارند،حتی مصلی تهران هم هنوز ساخته نشده، به این دلیل که می خواهیم آن را سلطنتی بسازیم