واکنش دفتر آیت الله مکارم شیرازی به انتشار نامه ها و فتاوای جعلی

 
 

واکنش دفتر آیت الله مکارم شیرازی به انتشار نامه ها و فتاوای جعلی

دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی نسبت به انتشار برخی از نامه ها و فتاوای منتسب به این مرجع تقلید در فضای مجازی واکنش نشان داد.