وحدت اسلامی -مسيحي

 
 

اذعان اسقف اعظم مصر به آیات صریح قرآن درباره وحدت اسلامی -مسیحی

پولس عویضه، اسقف اعظم قبطی‌های مصر با استناد به آیاتی از قرآن کریم که بر وحدت مسلمانان و قبطی‌ها تأکید دارد، گفت: واژه “تعارف” در آیه «جَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» به معنای هم‌زیستی است.