ورود اسرای کربلا به شام ونقش آن ها درقیام امام حسین (ع)

 
 

ورود اسرای کربلا به شام ونقش آن ها درقیام امام حسین (ع)

ورود اسرای کربلا به شام ونقش آن ها درقیام امام حسین (ع) بنا به آنچه در تاریخ ثبت شده است یکم ماه صفر مصادف است با ورود اسرای کربلا به همراه سر مبارک امام حسین‌(ع) به شام و دمشق و فردا سالروز ورود اسرا به کاخ ننگین یزید است.