وزارت خارجه از همه ظرفیت ها برای حل مشکل میانمار استفاده کند

 
 

آیت الله مکارم شیرازی: وزارت خارجه از همه ظرفیت ها برای حل مشکل میانمار استفاده کند

‌آیت‌الله مکارم شیرازی: وزارت خارجه از همه ظرفیت ها برای حل مشکل میانمار استفاده کند حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه گفت: وزارت خارجه از همه ظرفیت ها برای حل مشکل میانمار استفاده کند.