وزیر سابق اطلاعات

 
 

وزیر سابق اطلاعات: اگر تدبیر رهبری در سال ۸۸ نبود اوضاع کشور از مصر هم بدتر می‌‌شد

  وزیر سابق اطلاعات با تبیین مفهوم نرمش قهرمانانه گفت: این واژه به مفهوم صلح نیست، چرا که سخن گفتن از موضع قدرت است.