وظیفه سنگینی برای تحقق اهداف انقلاب داریم

 
 

نسل جوان حوزه بیدار و بصیر است | وظیفه سنگینی برای تحقق اهداف انقلاب داریم

رییس جامعه مدرسین با بیان این که نسل جوان حوزه بیدار و بصیر است، تأکید کرد: حوزویان باید وظایف خود را نسبت به انقلاب شناخته و به آن عمل کنند.