ولایت رمز ماندگاری دین است

 
 

ولایت رمز ماندگاری دین است

حجت الاسلام فیض آبادی گفت: تا وقتی اسلام متکی به امام معصوم و نائب امام باشد، دشمن امیدی به براندازی در دین نخواهد داشت.