ویژه نامه تبلیغی ایام غدیر منتشر شد

 
 

ویژه نامه تبلیغی ایام غدیر منتشر شد

همزمان با عید غدیر؛ ویژه نامه تبلیغی ایام غدیر منتشر شد دبیر اتاق تبلیغ خراسان از انتشار ویژه نامه تبلیغی غدیر با مطالب و موضوعات متنوع و مستند توسط کارگروه تهیه و تدوین محتوای تبلیغی اتاق تبلیغ خراسان خبر داد.