ویژه نامه ماه مبارک رمضان

 
 

ویژه نامه تبلیغی ماه مبارک رمضان/شعار تبلیغی ماه رمضان ۱۳۹۸ (رمضان،فرصتی برای بندگی، خدمت و جهاد)

شعار تبلیغی ماه رمضان ۱۳۹۸ رمضان،فرصت بندگی، خدمت،جهاد ویژه ماه مبارک رمضان در پایگاه اطلاع رسانی اتاق اندیشه ورز تبلیغ خراسان کاری از کمیته علمی پژوهشهای راهبردی و تدوین محتوای تبلیغی اتاق اندیشه ورز تبلیغ خراسان