ویژگی های رییس جمهور آینده

 
 

ویژگی های رییس جمهور آینده از نگاه آیت الله نوری همدانی

حضرت آیت الله نوری همدانی با تبیین ویژگی های رییس جمهورآینده، انتخابات خردادماه ۹۲ را به مراتب حساس تر از دوره های گذشته دانست و از ملت خواست با حضور همه جانبه خود در انتخابات بار دیگر حماسه آفرینی کنند.