پاسخ دفتر آیت الله مکارم شیرازی به یک شایعه

 
 

پاسخ دفتر آیت الله مکارم شیرازی به یک شایعه

پاسخ دفتر آیت الله مکارم شیرازی به یک شایعه دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی نسبت به شایعه ای که اخیرا درباره این مرجع تقلید از برخی شبکه های ماهواره ای منتشر شده واکنش نشان داد.