پاسخ شبهات

 
 

دختر مسلمان‌شده یک کشیش آمریکایی: سوره توحید پاسخ شبهاتم را داد/حجاب کارت شناسایی زن مسلمان /دین تان را نفروشید

دختر مسلمان یک کشیش آمریکایی گفت: سوره توحید پاسخ شبهاتم درباره یکتایی خدا و رد تثلیث را داد.


آیا اعتقادات وهابیان، مورد تأیید بزرگان اهل سنت است؟

وهابیان نسبت به جمعیت عظیم مسلمانان جهان اعم از سنی و شیعه یک اقلیت بسیار کوچک هستند که با استفاده از زور و تروریسم و همچنین پول‌‌های نفتی می‌‌کوشند عقاید خود را در میان مسلمانان ترویج کنند.