پرونده دلار ۴۲۰۰ تومانی به جریان افتاده است

 
 

پرونده دلار ۴۲۰۰ تومانی به جریان افتاده است | جوجه‎ کشی خلاف قانون وشرع بود

رییس قوه قضاییه با اشاره به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ گفت: مبارزه با فساد در گرو اصلاح ساختار‌های فسادزا از سوی دولت است و دستگاه قضاقاطعانه با مفسدان مبارزه کند.