پوچی شعارهای حقوق بشر آمریکایی ها عیان شده است

 
 

پوچی شعارهای حقوق بشر آمریکایی ها عیان شده است

حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی گفت: پوچی شعارهای حقوق بشر آمریکایی ها با سکوت خجالت آورشان در مقابل جنایاتی که علیه کودکان و زنان بی گناه رخ داد، بر همگان عیان شده است.