پُستی که انسان قابلیتش را ندارد، سبب نابودی اعمال می شود

 
 

پُستی که انسان قابلیتش را ندارد، سبب نابودی اعمال می شود

آیت الله مرتضوی شاهرودی با اشاره به روایتی از ابوجعفر(ع)، به تبیین دو فعلی که سبب از بین رفتن اعمال و عبادات انسان می شود، پرداخت.