پژوهشگران سراغ مسائل جدید بروند

 
 

پژوهشگران سراغ مسائل جدید بروند

حضرت آیت الله مکارم شیرازی خواستار توجه پژوهشگران و محققان به مسائل مستحدثه و جدید شد و بر لزوم روان نویسی تاکید کرد.