پژوهش ها ناظر به نیازهای روز باشد

 
 

پژوهش های فقهی نیازمند تحول است | پژوهش ها ناظر به نیازهای روز باشد

حضرت آیت الله نوری همدانی با تأکید بر لزوم تحول در پژوهش ها و توسعه مباحث فقهی، از پژوهشگران خواست که پژوهش های خود را ناظر به نیازهای روز انجام دهند.