پیشگاه خدا

 
 

مقام حضرت خدیجه در پیشگاه خدا و رسول اکرم صلی الله علیه و آله

امشب دل تنگ مرا اشکم روایت می کند//امشب خدیجه با تو ای اسماء وصیت میکند اسماء بهار عمر من امشب به پایان می رسد//زهرا سرش بر سینه ام من بر لبم جان می رسد اسماء ببر از من پیام بر خاتم پیغمبران//بر گو کنار تربتم امشب بیا قرآن بخوان در سال دهم بعثت دو حادثه دردناک و جانسوز بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد گشت، چنان که در تاریخ آمده است: «وَردَ عَلَی رَسولِ الله أمْران شدیدانِ عَظیمانِ وَجَزَعَ جَزَعاً شدیداً؛ دو امر بزرگ وسخت بر پیامبربیشتر بخوانید