چرایی عبادت خداوند براساس سوره حمد

 
 

چرایی عبادت خداوند براساس سوره حمد

حجت الاسلام فیض آبادی گفت: خداوند رب، رحمان، رحیم و مالک روز حساب است پس باید خداوند را عبادت کرد.