چرا درب حرم‌ها باز نمی‌شود؟

 
 

چرا درب حرم‌ها باز نمی‌شود؟

چرا درب حرم‌ها باز نمی‌شود؟ مطالبه ما بازگشایی حرم ها است. چرا با وجود این اظهارات، هنوز هم باید درب حرم‌ها بسته باشد در حالیکه می‌توان با یک سری کارهای ساده فاصله‌گذاری حرم ‌ها به روی مرددم باز شوند. در لینک زیر از مطالبه ما حمایت کنید. https://www.farsnews.ir/my/c/22590