کارشناس ارشد آسیب های اجتماعی

 
 

عضو اتاق تبلیغ خراسان:تربیت کودک، مهمترین ویژگی خانواده موفق است

حجت الاسلام موسوی فاضل همسربانی و تربیت کودک، خوب حرف زدن و زیبا حرف زدن با شوهر و همسر را از مهمترین خصوصیات یک خانواده موفق دانست و گفت: هنر یک مرد یا زن این نیست که طوری رفتار کند که همسرش به خاطر او در خانه بماند، بلکه هنر زن و مرد این است که طوری باشند که بدون هم نتوانند زندگی کنند.