کرونا، دنیا را متوجه خدا کرد

 
 

کرونا، دنیا را متوجه خدا کرد| تمدن نجات‌بخش بشر، تمدن نوین اسلامی است

امام جمعه مشهد گفت: آدم‌هایی که متوجه اسلام و واقعیت‌های اسلام نبوده و امتیازات آن را نمی‌داند، با حوادث آخرالزمانی مانند کرونا متوجه می‌شوند.