کریم

 
 

روانشناسی کریم

 کریم کسی است که : اموال خود را به حقّ خرج کند ! الکریمُ الذی یُنفِقُ مالَهُ فی حَقٍّ ! عفو و گذشت او را درست و اصلاح کند ! العَفوُ یُفسِدُ مِنَ اللَّئیمِ بِقَدرِ إصلاحِهِ مِنَ الکَریمِ ! آن چه از خطاها و بدی های دیگران می داند ، نادیده می گیرد ! غَفلَتُهُ عمّا یَعلَمُ ! کرامت چهره خود را از خواری آتش نگه می دارد ! مَن أکرَمَ عَن ذُلِّ النارِ وَجهَهُ ! خود را به غفلت می زند و به ظاهر فریب می خورد ! الکریمُبیشتر بخوانید