کشتار و محاصره نظامی مردم کشمیر هرچه سریعتر پایان یابد

 
 

کشتار و محاصره نظامی مردم کشمیر هرچه سریعتر پایان یابد

حضرت آیت الله نوری همدانی در پیامی کشتار مردم کشمیر را محکوم کرد و خواستار پایان سریع کشتار و محاصره نظامی مردم کشمیر شد.