کشورداری

 
 

ساده‌زیستی از شؤون کشورداری است

  حضرت آیت‌الله جوادی آملی گفت: حضرت سلیمان(ع) با آنکه در کار ساخت‌ و ساز جامعه بود بنا بر نقل نهج‌البلاغه در ساده‌ترین وضع زندگی می‌کردند، این جزو شؤون کشورداری است.