کشور به «انقلاب اقتصادی» نیاز دارد

 
 

کشور به «انقلاب اقتصادی» نیاز دارد| از برخی حقوق ها انسان وحشت می کند

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر این که کشور به انقلاب اقتصادی نیاز دارد، از برخورد شعاری مسؤولان با مقوله اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد.