کلیسا

 
 

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب: مراجعه به کلیسا در دو دهه اخیر به شدت کاهش یافته است

 عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب به بیان برخی ویژگی‌ها و تغییرات مختلف مسیحیت به ویژه کلیسای کاتولیک پرداخت و گفت: در دو دهه اخیر مراجعه به کلیسا و تعداد کشیش‌ها و راهبه‌ها بسیار کاهش یافته است.