کمک حوزویان خراسان رضوی به سیل‌زدگان

 
 

کمک حوزویان خراسان رضوی به سیل‌زدگان

روحانیون خراسان رضوی در قالب گروه‌های جهادی برای کمک به سیل‌زدگان استان‌های کشور اعزام‌شده و هم‌اکنون در حال فعالیت‌های جهادی هستند.