کمیته مطالبات مردمی اتاق تبلیغ

 
 

بیانیه شماره۳ کمیته مطالبات مردمی اتاق تبلیغ خراسان پیرامون درگذشت جانباز دفاع مقدس در کشور افغانستان

بیانیه شماره۳ کمیته مطالبات مردمی اتاق تبلیغ خراسان پیرامون درگذشت جانباز دفاع مقدس در کشور افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم خبر جانسوز درگذشت غریبانه یکی از جانبازان دفاع مقدس در کشور افغانستان و در غربت، عمق جان و دل هر انسان ازاده و دردمندی را میسوزاند .کسی که سالهای متمادی رنج جانبازی و جراحات و دردهای دفاع مقدس را خود و همسر و فرزندانش به دوش کشیده اند. کمیته مطالبات مردمی اتاق تبلیغ خراسان که به نمایندگی از علما و فضلای عضو ان،موظف به پیگیری این ظلم فاحش به اینبیشتر بخوانید