کم توجهی به تربیت دختران سبب استحاله فرهنگی جامعه می شود

 
 

کم توجهی به تربیت دختران سبب استحاله فرهنگی جامعه می شود

 حجت الاسلام شریعت تبار گفت: دختران امروز مادران نسل های آینده هستند و اگر شایسته تربیت نشوند، نسلی ناصالح را از خویش بر جای می گذارند.