گذرگاه‌های اجتهاد

 
 

عضو اتاق فکر تبلیغ خراسان تبیین کرد؛ گذرگاه‌های اجتهاد در فقه پویای شیعه

حجت الاسلام تقوی با بیان گذرگاه های اجتهاد و تفقه در دین از منظر فقه شیعه، فتاوای وهابیت و تکفیری ها را شیطانی و در راستای اوامر و دستورات استکبار جهانی دانست.