گرانی های سرسام آور

 
 

انتقاد شدید آیت الله علوی گرگانی از گرانی های سرسام آور

حضرت آیت الله علوی گرگانی با انتقاد از گرانی های سرسام آور در کشور گفت: مردم شب می خوابند صبح که بیدار می شوند، قیمت ها چند برابر شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار با جمعی از مدیران بانک شهر استان قم با بیان این که رفع حوائج مردم و خدمت به ملت ارزش زیادی دارد، گفت: خداوند متعال می فرماید ما بنده های خودمان را به دو صورت می بینیم عده ای افراد شایسته و پاک و دستهبیشتر بخوانید