گزارش عمر شیعیان اهل بیت، تجلی هماهنگی با سیره ائمه معصومین است

 
 

گزارش عمر شیعیان اهل بیت، تجلی هماهنگی با سیره ائمه معصومین است

مدیر ارتباطات حوزوی و امور فرهنگی آستان قدس رضوی با درجه بندی مراتب معرفت امت اسلامی نسبت به عظمت ائمه اطهار گفت: عده ای از دسته عاشقین با معرفت اهل بیتند که گزارش عمرشان تجلی هماهنگی با خط سیر آنان است.