گناه بسیار سبب کفر و انکار می شود

 
 

گناه بسیار سبب کفر و انکار می شود

استاد سطح عالی حوزه علمیه گناه بسیار را سبب کفر و انکار دانست و گفت: پیروی از هوای دل سبب ایجاد نقطه های سیاهی در قلب می شود که به مرور تمام آن را فرا می گیرد و سعادت را از دسترس انسان خارج می کند.