یکی از هدف های روزه ایجاد همیاری اجتماعی است

 
 

یکی از هدف های روزه ایجاد همیاری اجتماعی است

نماینده رهبر انقلاب در سوریه با تاکید بر استفاده از فیوضات ماه مبارک رمضان، همگان را به کمک به یکدیگر در این ایام سخت دعوت کرد.