۱۴ معیار کاندیدای اصلح از نگاه مقام معظم رهبری

 
 

۱۴ معیار کاندیدای اصلح از نگاه مقام معظم رهبری

حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به استفتایی دربارۀ معیار نامزد اصلح، چهارده ویژگی کاندیدای اصلح را بیان کردند.