۲۹ فروردین ۵۸؛ تولد «ارتش انقلابی»

 
 

۲۹ فروردین ۵۸؛ تولد «ارتش انقلابی»| مجاهدت کادر درمان، مبلغ تمدن اسلامی

امام جمعه مشهد گفت: ارتش خدمات مختلفی در عرصه‌های بهداشتی و درمانی نشان داد و هم عمق قدرت و نیروی فناوری خودش را در این عرصه به نمایش گذاشت.