? عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی

 
 

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در جمع کمیته پیگیری مطالبات مردمی اتاق تبلیغ خراسان: کشور نیازمند جراحی در مقابله با فساد است.

دکتر دهقان شب گذشته در جمع کمیته مطالبات مردمی اتاق تبلیغ خراسان گفت :کشور نیازمند جراحیست و علیرغم اینکه بارها رهبری در خصوص ثروت اندوزی مسئولان و فسادهای اقتصادی تذکر دادند اما مسئولان اجرایی کشور راه خودشان را رفتند! عضو هیات رئیسه مجلس افزود: اصل حرف مردم مقابله با فساد است نه آشوب!… برخی مسئولان امید مردم را با حقوق های نجومی و زندگی های شاهانه ناامید نکنند!…. اصل ۱۴۲ قانون اساسی که میثاق ملی نام گرفت هم متاسفانه اجرایی نشد. وی ادامه داد: مسئولان اشرافی که بعضا بر کشور حاکمبیشتر بخوانید