اسلام یکی از ارکان اروپا می‌شود

  اعتدال و میانه روی مسلمانان در اروپا کارآیی خود را ثابت کرده و در آینده با وجود تبلیغات شیطانی گروه های تندرو و منزوی، اسلام یکی از ارکان اروپا خواهد بود.

 عبدالحمید الحمدی رییس شورای اسلامی دانمارک از رهبران اسلامی سراسر جهان و کشورهای اروپایی خواست حد اعتدال و میانه روی را در دعوت و تبلیغ و خدمت به جوامع بشری نگاه دارند و اتحاد و انسجام خود را حفظ کنند.

وی تاکید کرد: اسلام در اروپا استقرار یافته و به پیشرفت قابل ملاحظه ای دست یافته است. موج اسلام ستیزی در اروپا به طور کلی و در دانمارک به طور خاص به خاطر اعتدال و میانه روی مسلمانان رو به کاهش است. اعتدال و میانه روی مسلمانان در اروپا کارآیی خود را ثابت کرده و در آینده با وجود تبلیغات شیطانی گروه های تندرو و منزوی، اسلام یکی از ارکان اروپا خواهد بود. به عنوان مثال ما در دانمارک در یک ظرف زمانی کوتاه و به ویژه پس از تصاویر کارتونی موهن به پیامبر توانستیم اسلام را با تاسیس مؤسسات اسلامی قوی تثبیت کنیم که آخرین این مؤسسات بنای اولین مناره اسلامی در دانمارک و کشورهای اسکاندیناوی بود و این مرکز اسلامی جدید به یکی از مراکز بازدید مسافران و حتی اهالی دانمارک تبدیل شد تا از این طریق با اسلام آشنا شوند و پایه های همزیستی میان مسلمانان و پیروان ادیان دیگر تقویت شود.

رئیس شورای اسلامی دانمارک با اشاره به تحولات اخیر در منطقه خاور میانه وی افزود: مسلمانان دانمارک منزوی و بی خبر از جامعه اسلامی نیستند و تمام تحولات جهان اسلام را پیگیری میکنند و از خداوند میخواهند که عقلا و حکمای امت اسلام بتوانند جان مسلمانان بی گناه را حفظ کنند و زبان خرد و گفتگو را برای بنای جامعه ای یکپارچه و به دور از خشونت و افراط حاکم کنند.

وی افزود: مسلمانان دانمارک توانسته اند میان این تحولات و زندگی خود مرزی قرار دهند و بر این باورند که تجربه آنها در واکنش مسالمت آمیز و علمی و دینی و قانونی به توهین به اسلام در اروپا و تمام جهان بی نظیر است و بهترین راه برای تقویت ارکان همزیستی در جهان همین است.

الحمدی گفت: مشغول شدن جهان عرب و اسلام به مشکلات داخلی و درگیری های خونین تاثیری منفی بر چهره مسلمانان در جهان داشته اما این تاثیرات منفی از اهمیت عملکرد مؤسسات اسلامی ما در متقاعد ساختن جهان نمیکاهد و از این رو ما بار دیگر از حکمای امت اسلام میخواهیم عقل را بر امت حاکم سازند و برای حفظ خون مسلمانان و احترام به خلیفه الله بودن انسان، به حقیقت اسلام بازگردند.

خاطر نشان می شود پس از رشد قابل توجه اسلام در کشورهای اروپایی، پروژه اسلام هراسی در این کشورها کلید خورد اما به نظر می رسد این پروژه با شکست مواجه شده است به طوری که آمارهای رسمی خبر از اکثریت مسلمان در کشورهای اروپایی تا سال ۲۰۵۰ را می دهد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


4 + = 11