مردم کمتر برای خدا در قدرت سهم قائل هستند

ایت الله سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد مقدس و عضوهئت امناء اتاق فکر تبلیغ

ایت الله سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد مقدس و عضوهئت امناء اتاق فکر تبلیغ

معادله ها و محاسبه ها در حرکت های اجتماعی خیلی موثر است. تحلیلهای سیاسی و اجتماعی ما هم نسبت به امکانات موجود است و مردم کمتر برای خدا در قدرت سهم قائل هستند و تمام تحلیل ها بر اساس معادلات و امکانات موجود صورت می گیرد اما در حرکات جمعی اگر حرکت بر اساس خدا باوری باشد در حرکات پیروزی حاصل می شود
آیت الله سید احمد علم الهدی در ادامه تفسیر آیات اجتماعی قرآن به ادامه تفسیر سوره ی حشر پرداخته و افزودند: شان نزول این آیه و رابطه او با مسائل اجتماعی بیان شد. اما ارتباط آن با مسائل اجتماعی و مسئله اخراج قوم بنی نظیر را از مدینه در آیه اول به خدا نسبت داده است.ایشان در بحث خداباوری بیان کردند: در مسائل اجتماعی بحثی است به عنوان خدا باوری که خداباوری بر دوقسم است ۱- خداباوری فردی ۲- خداباوری جمعی، اصل باورمندی یک جریان فردی و در عمق عقیده ی هر انسان است که از فکر و اندیشه برمی خیزد وطبق آن عمل می کند اما گاهی اوقات ممکن است افراد در فکر و اندیشه ی خود باوری نداشته باشند اما یک باور به جمع دست داده و انسانها از آن تبعیت می کنند و به صورت جمعی رفتاری مبتنی بر این باور صورت می گیرد مانند جریان های سیاسی. جریانهای سیاسی برای افراد تولید باور میکنند تا آنها را همراه خود کنندآیت الله علم الهدی در ادامه افزودند: مسئله خدا باوری هم همینطور است اگر ما خودمان بخواهیم خدا باور باشیم یک رفتار خاص فردی خواهیم داشت اما اگر جمع خدا باور نباشد و تنها افراد خداباور باشند جریانی ایجاد نمی شود. جامعه خدا باور در حرکتها ورفتارهای اجتماعی دست به اقداماتی خواهد زد، در زمان پیامبر (ص ) هم خداباوری اجتماعی وجود داشت و خدا باوری جمعی بود اما خدا باوری فردی نبود.

ایشان در مورد آیه ی دوم “هو الذی اخرج…”افزودند: خداباوری جمعی به گونه ای است که اگر فرد خدا باور باشد ولی در جمع غیر خداباور زندگی کند نمی تواند نسبت به تمام رفتار ها مبانی دینی را رعایت کند. در این سوره هم اشاره به این دارد که یک خداباوری جمعی وجود داشته ولی همه کاره خدا بوده و اصل نتیجه گیری به علت عنایت پروردگار بوده است.

آیت الله علم الهدی در ادامه ی تفسیر بیان کردند: نکته دیگر این است که محاسبه ها و معادله بندی ها در زندگی اجتماعی بر اساس توانمندی وامکانات است. در کوچ بنی نظیر ثروت زیادی برای مسلمین باقی ماند و مسلمین هم در آن زمان در فقر و تنگ دستی بودند، طبق روایتی پیغمبر این غنایم را به مهاجرین تقسیم کردند.

ایشان در ادامه افزودند: معادله ها و محاسبه ها در حرکت های اجتماعی خیلی موثر است. تحلیلهای سیاسی و اجتماعی ما هم نسبت به امکانات موجود است و مردم کمتر برای خدا در قدرت سهم قائل هستند و تمام تحلیل ها بر اساس معادلات و امکانات موجود صورت می گیرد اما در حرکات جمعی اگر حرکت بر اساس خدا باوری باشد در حرکات جمعی هم پیروزی حاصل می شود


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


5 + 6 =